ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
COMPARISON OF VITAMIN B12 AND FOLIC ACID LEVELS IN PREECLAMPTIC AND HEALTHY PREGNANT WOMEN IN SIVAS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(2): 57-60

COMPARISON OF VITAMIN B12 AND FOLIC ACID LEVELS IN PREECLAMPTIC AND HEALTHY PREGNANT WOMEN IN SIVAS

Yeltekin Demirel1, Ömür Erden2, Bülent Duran3, Ali Kula2, Levent Özdemir4, Meral Çetin3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Araş. Gör.
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Doç. Dr.
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı,Yard. Doç. Dr.

Keywords: Vitamin B12, folic acid, pregnancy, preeclampsia

Sivas İlinde Preeklamptik ve Sağlıklı Gebelerin Serum B12 Vitamini ve Folik Asit Düzeylerinin Karşılaştırılması.

Yeltekin Demirel1, Ömür Erden2, Bülent Duran3, Ali Kula2, Levent Özdemir4, Meral Çetin3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Araş. Gör.
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Doç. Dr.
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı,Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: B12 vitamini, folik asit, gebelik, preeklampsi

Yeltekin Demirel, Ömür Erden, Bülent Duran, Ali Kula, Levent Özdemir, Meral Çetin. COMPARISON OF VITAMIN B12 AND FOLIC ACID LEVELS IN PREECLAMPTIC AND HEALTHY PREGNANT WOMEN IN SIVAS. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(2): 57-60
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale