ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Approaching the 16th National Family Medicine Congress [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(2): 49-49 | DOI: 10.15511/tahd.17.00249

Approaching the 16th National Family Medicine Congress

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’ne yaklaşırken

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. Approaching the 16th National Family Medicine Congress. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(2): 49-49
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale