ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
[Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 167-167

Muskuloskeletal ağrılar Biyopsikososyal yaklaşımla tanı ve tedavi


. Muskuloskeletal ağrılar Biyopsikososyal yaklaşımla tanı ve tedavi. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 167-167
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale