ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
COMBINED INTRAUTERINE AND ECTOPIC PREGNANCY: A CASE REPORT [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 42-44

COMBINED INTRAUTERINE AND ECTOPIC PREGNANCY: A CASE REPORT

Ruşen Topallı1, Turgut Cengiz2
1Bartın Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Bartın Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Keywords: ectopic pregnancy, combined pregnancy, concomitant intrauterine and extrauterine pregnancy

KOMBİNE İNTRAUTERİN VE EKTOPİK GEBELİK: OLGU SUNUMU

Ruşen Topallı1, Turgut Cengiz2
1Bartın Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Bartın Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Anahtar Kelimeler: ektopik gebelik, kombine gebelik, konkomi-tan intrauterin ve ekstrauterin gebelik

Ruşen Topallı, Turgut Cengiz. COMBINED INTRAUTERINE AND ECTOPIC PREGNANCY: A CASE REPORT. Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 42-44
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale