ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Forestier disease presenting with neck pain and dysphagia [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 161-164 | DOI: 10.2399/tahd.13.35744

Forestier disease presenting with neck pain and dysphagia

Mehmet Ali Çetin1, Sabri Köseoğlu1, Doğan Atan2, Tuğba Atan3, Hacı Hüseyin Dere4
1
2
3
4

Forestier disease which is also called as "diffuse idiopathic skeletal hyperosteosis" is mostly originated from the thoracic region, and is usually asymptomatic. The main symptoms of this disease are; neck pain, dysphagia, odynophagia, otalgia, snoring, dyspnea, stridor and hoarseness. Diagnostic imaging is helpful in diagnosis. Osteophyte formation in tendons is the typical sign in direct radiography. In this writing case report diagnosis and treatment of two patients suffering from neck pain and dysphagia were discussed in the light of current literature.

Keywords: Forestier's disease, osteophyte, vertebral ankylosing skeletal hyperosteosis.

Boyun ağrısı ve disfaji ile seyreden Forestier hastalığı

Mehmet Ali Çetin1, Sabri Köseoğlu1, Doğan Atan2, Tuğba Atan3, Hacı Hüseyin Dere4
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Op. Dr., Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Asistan Dr., Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Asistan Dr., Ankara
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Prof. Dr., Ankara

Diffüz idiyopatik iskelet hiperostozisi (DISH) olarak da adlandırılan Forestier hastalığı (FH) daha çok torasik bölgeden kaynaklanır ve genellikle asemptomatiktir. Servikal bölgede nadiren görülür. Boyun ağrısı, disfaji, odinofaji, otalji, horlama, dispne, stridor ve ses kısıklığı bu hastalığın ana semptomlarıdır. Radyolojik görüntüleme yöntemleri tanıda yardımcıdır. Direkt grafide tendonlarda osteofit oluşumu tipiktir. Bu yazımızda boyun ağrısı ve yutma güçlüğü şikayetleri olan iki olgunun tanı ve tedavisi güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Forestier hastalığı, osteofit, vertebral ankilozan iskelet hiperosteozisi.

Mehmet Ali Çetin, Sabri Köseoğlu, Doğan Atan, Tuğba Atan, Hacı Hüseyin Dere. Forestier disease presenting with neck pain and dysphagia. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 161-164
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale