ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Family medicine journals [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(1): 1-2 | DOI: 10.15511/tahd.15.21601

Family medicine journals

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Aile hekimliği dergileri

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Okay Başak. Family medicine journals. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(1): 1-2
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale