ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE CHARACTERISTICS OF SUICIDAL DRUG POISONINGS AMONG STUDENTS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(4): 159-162

THE CHARACTERISTICS OF SUICIDAL DRUG POISONINGS AMONG STUDENTS

Ertan Mert1, Nursel Gamsız Bilgin2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Poisoning, suicidal attempt, depression, student

Öğrencilerde İntihar Nedenli İlaç Zehirlenmelerinin Özellikleri

Ertan Mert1, Nursel Gamsız Bilgin2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, intihar girişimi, depresyon, öğrenci

Ertan Mert, Nursel Gamsız Bilgin. THE CHARACTERISTICS OF SUICIDAL DRUG POISONINGS AMONG STUDENTS. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(4): 159-162
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale