ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
BURNOUT SYNDROME AMONG RESIDENTS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(2): 67-71

BURNOUT SYNDROME AMONG RESIDENTS

Reşat Dabak1, Mustafa Özçınar1, Mehmet Sargın1, İsmet Tamer1, Ekrem Orbay1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, Aile Hekimliği Uzmanı

Keywords: Burnout, depersonalization, emotional exhaustion.

Asistan Doktorlarda Tükenme (Burnout) Sendromu

Reşat Dabak1, Mustafa Özçınar1, Mehmet Sargın1, İsmet Tamer1, Ekrem Orbay1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, Aile Hekimliği Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Tükenme, depersonalizasyon, duygusal tükenmişlik.

Reşat Dabak, Mustafa Özçınar, Mehmet Sargın, İsmet Tamer, Ekrem Orbay. BURNOUT SYNDROME AMONG RESIDENTS. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(2): 67-71
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale