ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
17th National Family Medicine Congress [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 175-175 | DOI: 10.15511/tahd.18.00471

17th National Family Medicine Congress

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. 17th National Family Medicine Congress. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 175-175
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale