ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
About the new issue of our journal and National Family Medicine Congress [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 90-91 | DOI: 10.15511/tahd.19.00390

About the new issue of our journal and National Family Medicine Congress

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Edirne


Dergimizin yeni sayısı ve Ulusal Aile Hekimliği Kongresi hakkında

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Edirne


Serdar Öztora. About the new issue of our journal and National Family Medicine Congress. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 90-91
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale