ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
EFFECTS OF COMPUTERS ON HEALTH [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 174-178

EFFECTS OF COMPUTERS ON HEALTH

Hüseyin Avni Şahin1, H. Güler Şahin2
1Ankara 18’nolu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Keywords: Computers, ergonomy, health problems

BİLGİSAYARLARIN OLUŞTURDUĞU SAĞLIK SORUNLARI

Hüseyin Avni Şahin1, H. Güler Şahin2
1Ankara 18’nolu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlar, ergonomi, sağlık sorunları

Hüseyin Avni Şahin, H. Güler Şahin. EFFECTS OF COMPUTERS ON HEALTH. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 174-178
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale