ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
VOMITING AND ITS IMPORTANCE IN PRIMARY-CARE: A CASE REPORT [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(2): 85-89

VOMITING AND ITS IMPORTANCE IN PRIMARY-CARE: A CASE REPORT

Erol Aktunç1, Murat Kalaycı2, Murat Ünalacak1, Şeniz Kavak1, Ferda Çağavi2, Nejat Demircan1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör.

Keywords: Nausea-vomiting, primary health care, haeman-gioblastoma

Bir Olgu Eşliğinde Kusma Semptomu ve Birinci Basamaktaki Önemi

Erol Aktunç1, Murat Kalaycı2, Murat Ünalacak1, Şeniz Kavak1, Ferda Çağavi2, Nejat Demircan1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör.

Anahtar Kelimeler: Bulantı-kusma, birinci basamak sağlık hizmeti, hemanjiyoblastom

Erol Aktunç, Murat Kalaycı, Murat Ünalacak, Şeniz Kavak, Ferda Çağavi, Nejat Demircan. VOMITING AND ITS IMPORTANCE IN PRIMARY-CARE: A CASE REPORT. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(2): 85-89
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale