ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Prevalence of Helicobacter pylori among dyspeptic patients in family medicine outpatient clinic [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 198-202 | DOI: 10.2399/tahd.08.198

Prevalence of Helicobacter pylori among dyspeptic patients in family medicine outpatient clinic

Ahmet Ferit Erdoğan1, İnci Turan1, Çiğdem Gereklioğlu1, Kutlu Abacı1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Ankara

Keywords: Family medicine, dyspepsia, Helicobacter pylori, C14 urea breath test.

Aile hekimliği polikliniğinde dispeptik hastalarda Helicobacter pylori sıklığı

Ahmet Ferit Erdoğan1, İnci Turan1, Çiğdem Gereklioğlu1, Kutlu Abacı1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, dispepsi, Helicobacter pylori, C14 üre nefes testi.

Ahmet Ferit Erdoğan, İnci Turan, Çiğdem Gereklioğlu, Kutlu Abacı. Prevalence of Helicobacter pylori among dyspeptic patients in family medicine outpatient clinic. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 198-202
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale