ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
APPROACH OF A PRIMARY CARE PHYSICIAN TO EATING DISORDERS: A CASE PRESENTATION [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(2): 80-84

APPROACH OF A PRIMARY CARE PHYSICIAN TO EATING DISORDERS: A CASE PRESENTATION

Pemra C. Ünalan1, Serap Çifçili2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi.

Keywords: Bulimia, primary prevention in eating disorders, etiology

Birinci Basamak Hekiminin Yeme Bozukluğu Yakınmasına Yaklaşımı: Bir Olgu*

Pemra C. Ünalan1, Serap Çifçili2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi.

Anahtar Kelimeler: Bulimiya, yeme bozukluklarında primer korunma, etiyoloji

Pemra C. Ünalan, Serap Çifçili. APPROACH OF A PRIMARY CARE PHYSICIAN TO EATING DISORDERS: A CASE PRESENTATION. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(2): 80-84
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale