ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Management of children with fever [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 113-118 | DOI: 10.2399/tahd.09.113

Management of children with fever

Ayça Vitrinel1
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Keywords: Fever, disease, child.

Ateşli çocuğa yaklaşım

Ayça Vitrinel1
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Ateş, hastalık, çocuk

Ayça Vitrinel. Management of children with fever. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 113-118
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale