ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
ULTRASONOGRAPHY IN THE FAMILY PHYSICIAN’S OFFICE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(2): 84-86

ULTRASONOGRAPHY IN THE FAMILY PHYSICIAN’S OFFICE

Işık Gönenç1, E.Zeynep Tuzcular Vural2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Ultrasonography, office, primary care

Aile Hekiminin Ofisinde Ultrasonografinin Yeri*

Işık Gönenç1, E.Zeynep Tuzcular Vural2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, muayenehane, birinci basamak hekimliği

Işık Gönenç, E.Zeynep Tuzcular Vural. ULTRASONOGRAPHY IN THE FAMILY PHYSICIAN’S OFFICE. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(2): 84-86
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale