ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
FAMILY PRACTICE IN THE UNITED STATES OF AMERICA [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(2): 79-86

FAMILY PRACTICE IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Esra Saatçi1, Nafiz Bozdemir2, Ersin Akpınar1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim DaIı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Family medicine, family practice, principles.

Amerika Birleflik Devletleri’nde Aile Hekimliği

Esra Saatçi1, Nafiz Bozdemir2, Ersin Akpınar1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim DaIı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, aile hekimliği uygulamaları,ilkeler.

Esra Saatçi, Nafiz Bozdemir, Ersin Akpınar. FAMILY PRACTICE IN THE UNITED STATES OF AMERICA. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(2): 79-86
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale