ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
New issue of our journal and COVID-19 pandemic [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 1-2 | DOI: 10.15511/tahd.20.00101

New issue of our journal and COVID-19 pandemic

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Dergimizin yeni sayısı ve COVID-19 pandemisi

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. New issue of our journal and COVID-19 pandemic. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 1-2
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale