ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
MALE OSTEOPOROSIS IN PRIMARY CARE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(2): 87-91

MALE OSTEOPOROSIS IN PRIMARY CARE

Çiğdem Gereklioğlu1, Gürhan Poçan1, İbrahim Başhan1, Ersin Akpınar2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı

Keywords: Osteoporosis, male, bone mineral density.

Erkeklerde Osteoporoza Birinci Basamak Bakış

Çiğdem Gereklioğlu1, Gürhan Poçan1, İbrahim Başhan1, Ersin Akpınar2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, erkek, kemik mineral dansitesi.

Çiğdem Gereklioğlu, Gürhan Poçan, İbrahim Başhan, Ersin Akpınar. MALE OSTEOPOROSIS IN PRIMARY CARE. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(2): 87-91
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale