ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Patient satisfaction and the management system: physician as a partner in solution [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 93-98 | DOI: 10.2399/tahd.09.093

Patient satisfaction and the management system: physician as a partner in solution

Demet Dinç1, Pemra C. Ünalan2, Pınar Topsever3, Sinan Özyavaş4
1Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Hastane Direktörü / Başhekim, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr., İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İstanbul
4Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Hasta ilişkileri Sorumlusu, İstanbul

Keywords: Patient satisfaction, quality management, communication skills, primary care.

Hasta memnuniyeti ve yönetim sistemi: Çözüm ortağı hekim

Demet Dinç1, Pemra C. Ünalan2, Pınar Topsever3, Sinan Özyavaş4
1Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Hastane Direktörü / Başhekim, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr., İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İstanbul
4Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Hasta ilişkileri Sorumlusu, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, kalite yönetimi, iletişim becerileri, birincil bakım.

Demet Dinç, Pemra C. Ünalan, Pınar Topsever, Sinan Özyavaş. Patient satisfaction and the management system: physician as a partner in solution. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 93-98
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale