ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANİSA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(4): 208-212

CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANİSA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT.

Fatih Özcan1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı,Yard. Doç. Dr.

Keywords: Consanguineous marriage, consanguinity, family practice.

MANİSA YÖRESİNDE AKRABA EVLİLİKLERİ VE BUNUN AİLE HEKİMLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Fatih Özcan1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı,Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Akraba evliliği, kan yakını evlilik, aile hekimliği.

Fatih Özcan. CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANİSA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT.. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(4): 208-212
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale