ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
An important detail at clinical reasoning of somatic symptoms: psychobiologic and psychosocial factors [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 31-38 | DOI: 10.2399/tahd.08.031

An important detail at clinical reasoning of somatic symptoms: psychobiologic and psychosocial factors

Didem Salt Peker1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Aydın

Keywords: Somatic symptoms, somatisation, psychobiology, psychosocial factors, depression.

Bedensel belirtilerin klinik değerlendiriminde önemli bir ayrıntı: Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler

Didem Salt Peker1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Aydın

Anahtar Kelimeler: Bedensel belirtiler, somatizasyon, psikobiyoloji, psikososyal faktörler, depresyon.

Didem Salt Peker. An important detail at clinical reasoning of somatic symptoms: psychobiologic and psychosocial factors. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 31-38
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale