ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Family medicine residents: their features and differences [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 187-192 | DOI: 10.2399/tahd.09.187

Family medicine residents: their features and differences

Sevgi Özcan1, Tülin Sezer2, Gülruh Tahmiscioğlu2, Neşem Anber2, Yaşar Sertdemir3, Hatice Kurdak1, Nafiz Bozdemir4
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Arş. Gör., Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Öğr. Gör., Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr., Adana

Keywords: Family medicine, resident, feature, difference.

Aile hekimliği asistanları: Özellikleri ve farklılıkları

Sevgi Özcan1, Tülin Sezer2, Gülruh Tahmiscioğlu2, Neşem Anber2, Yaşar Sertdemir3, Hatice Kurdak1, Nafiz Bozdemir4
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Arş. Gör., Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Öğr. Gör., Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr., Adana

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, asistan, özellik, farklılık.

Sevgi Özcan, Tülin Sezer, Gülruh Tahmiscioğlu, Neşem Anber, Yaşar Sertdemir, Hatice Kurdak, Nafiz Bozdemir. Family medicine residents: their features and differences. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 187-192
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale