ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE PREVALENCE OF ANEMIA AMONG IMMIGRANT PREGNANT WOMEN [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 63-66

THE PREVALENCE OF ANEMIA AMONG IMMIGRANT PREGNANT WOMEN

H. Avni Şahin1, H. Güler Şahin2, Berin Bayraklı3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

Keywords: Anemia, immigration, pregizanay

Göçmen Gebelerde Anemi Prevalansı

H. Avni Şahin1, H. Güler Şahin2, Berin Bayraklı3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

Anahtar Kelimeler: Anemi, göç, gebelik

H. Avni Şahin, H. Güler Şahin, Berin Bayraklı. THE PREVALENCE OF ANEMIA AMONG IMMIGRANT PREGNANT WOMEN. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 63-66
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale