ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
New issiu of The Turkish Journal of Family Practice and interesting articles [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 132-132 | DOI: 10.15511/tahd.17.00432

New issiu of The Turkish Journal of Family Practice and interesting articles

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nin yeni sayısı ve dikkat çeken yazılar

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. New issiu of The Turkish Journal of Family Practice and interesting articles. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 132-132
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale