ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Case report: PFAPA syndrome. “Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis" [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 15-17 | DOI: 10.2399/tahd.12.015

Case report: PFAPA syndrome. “Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis"

Gaye Çelikcan1, Rabia Kahveci2, Adem Özkara3
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Asistan Dr., Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., Ankara
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara

Keywords: Periodic fever, pharyngitis, aphthous stomatitis, PFAPA Syndrome.

Olgu sunumu: PFAPA sendromu. “Periyodik yüksek ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit”

Gaye Çelikcan1, Rabia Kahveci2, Adem Özkara3
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Asistan Dr., Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., Ankara
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: Periyodik ateş, farenjit, aftöz stomatit, PFAPA sendromu.

Gaye Çelikcan, Rabia Kahveci, Adem Özkara. Case report: PFAPA syndrome. “Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis". Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 15-17
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale