ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Obesity increases the severity of hirsutism in hirsute women. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 119-122 | DOI: 10.2399/tahd.12.119

Obesity increases the severity of hirsutism in hirsute women.

Filiz Cebeci1, Nahide Onsun2, Ayşe Pakdemir3, Ayşe Cinkaya3, Hande Arda3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Asistan Dr., İstanbul

Keywords: Hirsutism, obesity, women.

Obezite hirsutizmli kadınlarda hirsutizmin şiddetini artırır.

Filiz Cebeci1, Nahide Onsun2, Ayşe Pakdemir3, Ayşe Cinkaya3, Hande Arda3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Asistan Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Hirsutizm, obezite, kadın.

Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ayşe Pakdemir, Ayşe Cinkaya, Hande Arda. Obesity increases the severity of hirsutism in hirsute women.. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 119-122
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale