ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE SEROPREVALANCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C INFECTION IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 105-109

THE SEROPREVALANCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C INFECTION IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

Ekrem Orbay1, Oya Uygur Bayramiçli2, Didem Kılıç3, Birsel Kavaklı4, Ali Yayla5
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Uzmanı.
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Dahiliye Uzmanı.
4Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği Şef Muavini, Dahiliye Uzmanı, Doç. Dr.
5Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği Şefi, Dahiliye Uzmanı.

Keywords: Diabetes mellitus, hepatitis B infection, hepatitis C infection

Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Ekrem Orbay1, Oya Uygur Bayramiçli2, Didem Kılıç3, Birsel Kavaklı4, Ali Yayla5
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Uzmanı.
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Dahiliye Uzmanı.
4Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği Şef Muavini, Dahiliye Uzmanı, Doç. Dr.
5Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği Şefi, Dahiliye Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, hepatit B enfeksiyonu, hepatit C enfeksiyonu

Ekrem Orbay, Oya Uygur Bayramiçli, Didem Kılıç, Birsel Kavaklı, Ali Yayla. THE SEROPREVALANCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C INFECTION IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 105-109
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale