ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PREVALENCE OF HEPATITIS B AND C IN HEALTH CARE WORKERS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 115-119

PREVALENCE OF HEPATITIS B AND C IN HEALTH CARE WORKERS

Özgür Erdem1, Cemal Üstün2, Mehmet Faruk Geyik2, İsmail Hamdi Kara3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Asistan Dr.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı.
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Hepatitis B, hepatitis C, health care workers.

Hemşire ve Yardımcı Sağlık Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalansı

Özgür Erdem1, Cemal Üstün2, Mehmet Faruk Geyik2, İsmail Hamdi Kara3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Asistan Dr.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı.
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit C, sağlık çalışanları.

Özgür Erdem, Cemal Üstün, Mehmet Faruk Geyik, İsmail Hamdi Kara. PREVALENCE OF HEPATITIS B AND C IN HEALTH CARE WORKERS. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 115-119
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale