ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Towards the 17th National Family Medicine Congress [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 49-49 | DOI: 10.15511/tahd.18.00249

Towards the 17th National Family Medicine Congress

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’ne doğru

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. Towards the 17th National Family Medicine Congress. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 49-49
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale