ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE UTILIZATION AND SATISFACTION STATUS OF INDIVIDUALS ATTENDING PRIMARY HEALTH CARE CENTERS IN KAYSERI [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 114-120

THE UTILIZATION AND SATISFACTION STATUS OF INDIVIDUALS ATTENDING PRIMARY HEALTH CARE CENTERS IN KAYSERI

Ahmet Öztürk1, İskender Gün1, M. Mümtaz Mazıcıoğlu2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Yrd. Doç. Dr.
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yrd. Doç. Dr.

Keywords: Primary health care centers, satisfaction, utilization, family medicine

Kayseri’de Halkın Sağlık Ocaklarından Yararlanımı ve Memnuniyet Durumu*

Ahmet Öztürk1, İskender Gün1, M. Mümtaz Mazıcıoğlu2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Yrd. Doç. Dr.
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yrd. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Sağlık ocağı,memnuniyet, yararlanma, aile hekimliği

Ahmet Öztürk, İskender Gün, M. Mümtaz Mazıcıoğlu. THE UTILIZATION AND SATISFACTION STATUS OF INDIVIDUALS ATTENDING PRIMARY HEALTH CARE CENTERS IN KAYSERI. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 114-120
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale