ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Novel parameters in determining the risk of coronary artery disease [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 56-57 | DOI: 10.15511/tahd.15.02056

Novel parameters in determining the risk of coronary artery disease

Yusuf Çetin Doğaner1, Ümit Aydoğan2, Oktay Sarı3
1Kara Harp Okulu, Birinci Basamak Muayene Merkezi, Uzm. Dr., Ankara.
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., Ankara.
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Yrd. Doç. Dr., Ankara.


Koroner arter hastalığında risk belirleyici yeni değişkenler

Yusuf Çetin Doğaner1, Ümit Aydoğan2, Oktay Sarı3
1Kara Harp Okulu, Birinci Basamak Muayene Merkezi, Uzm. Dr., Ankara.
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., Ankara.
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Yrd. Doç. Dr., Ankara.


Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, Oktay Sarı. Novel parameters in determining the risk of coronary artery disease. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 56-57
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale