ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
REASONS OF BUYING DRUGS WITHOUT PRESCRIPTION IN THE CENTER OF KAYSERI PROVINCE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 112-117

REASONS OF BUYING DRUGS WITHOUT PRESCRIPTION IN THE CENTER OF KAYSERI PROVINCE

Saime Şahinöz1, Turgut Şahinöz2, Fevziye Çetinkaya3, H. Hüseyin Eker2, Yusuf Öztürk4
1Kayseri Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Halk Sağlığı Uzmanı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Asistan Dr.
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr

Keywords: Drugs without prescription, pharmacy, pharmacist

KAYSERİ İL MERKEZİNDEKİ ECZANELERE REÇETESİZ BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

Saime Şahinöz1, Turgut Şahinöz2, Fevziye Çetinkaya3, H. Hüseyin Eker2, Yusuf Öztürk4
1Kayseri Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Halk Sağlığı Uzmanı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Asistan Dr.
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr

Anahtar Kelimeler: Reçetesiz ilaç, eczane, eczacı

Saime Şahinöz, Turgut Şahinöz, Fevziye Çetinkaya, H. Hüseyin Eker, Yusuf Öztürk. REASONS OF BUYING DRUGS WITHOUT PRESCRIPTION IN THE CENTER OF KAYSERI PROVINCE. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 112-117
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale