ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The anthropometric measuring methods for monitoring growth and development: the methodology of growth follow-up [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 101-108 | DOI: 10.2399/tahd.11.101

The anthropometric measuring methods for monitoring growth and development: the methodology of growth follow-up

M.Mümtaz Mazıcıoğlu1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Daı›, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Kayseri

Keywords: Physical growth, anthropometric measurements, growth follow-up, methodology

Büyüme gelişme izleminde kullanılan antropometrik ölçüm yöntemleri: Büyüme takibinin metodolojisi

M.Mümtaz Mazıcıoğlu1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Daı›, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Kayseri

Anahtar Kelimeler: Fiziksel büyüme, antropometrik ölçümler, büyüme takibi, metodoloji.

M.Mümtaz Mazıcıoğlu. The anthropometric measuring methods for monitoring growth and development: the methodology of growth follow-up. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 101-108
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale