ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
NOMENCLATURE FOR PRIMARY CARE HEALTH UNITS IN TURKEY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 129-134

NOMENCLATURE FOR PRIMARY CARE HEALTH UNITS IN TURKEY

Haluk Çağlayaner1, Esra Saatçi2
1MEF Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim, Dalı, Doç. Dr.

Keywords: Health, health hearth, hearth.

Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Adlandırılması

Haluk Çağlayaner1, Esra Saatçi2
1MEF Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim, Dalı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, sağlık ocağı, ocak

Haluk Çağlayaner, Esra Saatçi. NOMENCLATURE FOR PRIMARY CARE HEALTH UNITS IN TURKEY. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 129-134
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale