ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
CONDITIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF FAMILY PRACTICE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 105-108

CONDITIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF FAMILY PRACTICE

Haluk Çağlayaner1
MEF Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Medicine, family practice, primary level health care Turkey

AİLE HEKİMLİĞİNE ZEMİN HAZIRLAYAN KOŞULLAR

Haluk Çağlayaner1
MEF Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Hekimlik, aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetleri, Türkiye

Haluk Çağlayaner. CONDITIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF FAMILY PRACTICE. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 105-108
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale