ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE IMPORTANCE OF DIAGNOSING DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP IN FAMILY MEDICINE: A CASE REPORT [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 140-142

THE IMPORTANCE OF DIAGNOSING DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP IN FAMILY MEDICINE: A CASE REPORT

Ruhuşen Kutlu1, Selma Çivi2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Yard. Doç. Dr.
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Uzmanı, Prof. Dr

Keywords: Developmental dysplasia of the hip, child, early diagnosis

Aile Hekimliği Uygulamalarında Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısının Önemi: Olgu Sunumu

Ruhuşen Kutlu1, Selma Çivi2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Yard. Doç. Dr.
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Uzmanı, Prof. Dr

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, çocuk, erken tanı.

Ruhuşen Kutlu, Selma Çivi. THE IMPORTANCE OF DIAGNOSING DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP IN FAMILY MEDICINE: A CASE REPORT. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 140-142
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale