ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Health seeking behavior [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 53-54 | DOI: 10.15511/tahd.15.02053

Health seeking behavior

Mehmet Akman1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul


Sağlık arama davranışı

Mehmet Akman1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul


Mehmet Akman. Health seeking behavior. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 53-54
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale