ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The role of the doctor and pharmacist in improving patient compliance in the process of rational drug use [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 139-145 | DOI: 10.2399/tahd.10.139

The role of the doctor and pharmacist in improving patient compliance in the process of rational drug use

Hale Zerrin Toklu1, Ahmet Akıcı2, Meral Keyer Uysal3, Gül Ayanoğlu Dülger4
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul
3Emekli Farmakoloji Uzmanı, Prof. Dr., İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Keywords: Compliance, medical doctors, pharmacist, patient, rational drug use.

Akılcı ilaç kullanımı sürecinde hasta uyuncuna hekim ve eczacının katkısı

Hale Zerrin Toklu1, Ahmet Akıcı2, Meral Keyer Uysal3, Gül Ayanoğlu Dülger4
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul
3Emekli Farmakoloji Uzmanı, Prof. Dr., İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Uyunç, hekim, eczacı, hasta, ilaç tedavisi, akılcı ilaç kullanımı.

Hale Zerrin Toklu, Ahmet Akıcı, Meral Keyer Uysal, Gül Ayanoğlu Dülger. The role of the doctor and pharmacist in improving patient compliance in the process of rational drug use. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 139-145
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale