ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PROPHYLACTIC USE OF ANTIBIOTICS IN FIRST-TRIMESTER ABORTION [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 83-85

PROPHYLACTIC USE OF ANTIBIOTICS IN FIRST-TRIMESTER ABORTION

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Sevim Duman1, Ülkü Taşkın2, Eşref Yazıcıoğlu3
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşla Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıklar› ve Do¤um Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: First-trimester abortion, doxycycline, pelvic inflammatory disease

YASAL GEBELİK TAHLİYESİNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI*

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Sevim Duman1, Ülkü Taşkın2, Eşref Yazıcıoğlu3
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşla Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıklar› ve Do¤um Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Gebelik tahliyesi, doksisiklin, pelvik inflamatuvar hastalık.

E. Zeynep Tuzcular Vural, Sevim Duman, Ülkü Taşkın, Eşref Yazıcıoğlu. PROPHYLACTIC USE OF ANTIBIOTICS IN FIRST-TRIMESTER ABORTION. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 83-85
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale