ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE USE OF ANTIBIOTICS IN CLINICAL PRACTICE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 69-73

THE USE OF ANTIBIOTICS IN CLINICAL PRACTICE

Fehmi Tabak1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Doç.Dr.

Keywords: Antibiotic, the rational use, antibiotic choice

KLİNİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI*

Fehmi Tabak1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Doç.Dr.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, akılcı kullanım, antibiyotik seçimi

Fehmi Tabak. THE USE OF ANTIBIOTICS IN CLINICAL PRACTICE. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 69-73
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale