ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
CLINICAL EXPERIENCE WITH MONTHLY NORETHISTERONE ENANTHATE-ESTRADIOL VALERATE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(4): 151-155

CLINICAL EXPERIENCE WITH MONTHLY NORETHISTERONE ENANTHATE-ESTRADIOL VALERATE

E.Zeynep Tuzcular Vural1, Gültekin Köse2, Nurettin Aka3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Keywords: Norethisterone enanthate, estradiol valerate, side effects.

Aylık Noretisteron Enantat-Estradiol Valerat ile Klinik Deneyimler

E.Zeynep Tuzcular Vural1, Gültekin Köse2, Nurettin Aka3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Noretisteron enantat, estradiol valerat, yan etkiler.

E.Zeynep Tuzcular Vural, Gültekin Köse, Nurettin Aka. CLINICAL EXPERIENCE WITH MONTHLY NORETHISTERONE ENANTHATE-ESTRADIOL VALERATE. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(4): 151-155
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale