ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evidence based medicine in primary care: basic concepts and challenges [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 149-152 | DOI: 10.2399/tahd.08.149

Evidence based medicine in primary care: basic concepts and challenges

Yücel Uysal1, Ersin Akpınar2, Nafiz Bozdemir3, Esra Saatçi4
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Arş. Gör., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Adana

Keywords: Evidence-based medicine, primary care.

Birinci basamakta kanıta dayalı tıp: Temel kavramlar ve güçlükler

Yücel Uysal1, Ersin Akpınar2, Nafiz Bozdemir3, Esra Saatçi4
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Arş. Gör., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Adana

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı tıp, birinci basamak.

Yücel Uysal, Ersin Akpınar, Nafiz Bozdemir, Esra Saatçi. Evidence based medicine in primary care: basic concepts and challenges. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 149-152
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale