ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
NEWBORN SCREENING FOR PHENYLKETONURIA, GALACTOSEMIA AND BIOTINIDASE DEFICIENCY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 160-162

NEWBORN SCREENING FOR PHENYLKETONURIA, GALACTOSEMIA AND BIOTINIDASE DEFICIENCY

Okşan Koçkar Erdoğan1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Ayça Vitrinel3, Doğan Çorbacıoğlu4
1Ümraniye Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Şef Muavini, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Keywords: Newborn phenylketonuria, galactosemia, biotinidase deficiency, screening tests.

YENİ DOĞANLARDA FENİLKETONÜRİ, GALAKTOZEMİ VE BİOTİNİDAZ EKSİKLİĞİ TARAMASI VE ÖNEMİ

Okşan Koçkar Erdoğan1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Ayça Vitrinel3, Doğan Çorbacıoğlu4
1Ümraniye Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Şef Muavini, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, fenilketonüri, galaktozemi, biotinidaz eksikliği, tarama testleri.

Okşan Koçkar Erdoğan, E.Zeynep Tuzcular Vural, Ayça Vitrinel, Doğan Çorbacıoğlu. NEWBORN SCREENING FOR PHENYLKETONURIA, GALACTOSEMIA AND BIOTINIDASE DEFICIENCY. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 160-162
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale