ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Life commited to game: A short look to internet gaming disorder upon a case report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 85-90 | DOI: 10.15511/tahd.16.21685

Life commited to game: A short look to internet gaming disorder upon a case report

Aslı Sürer Adanır1, Hicran Doğru2, Esin Özatalay1
1Akdeniz Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD, Uzm. Dr., Antalya
2Akdeniz Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD, Arş. Gör., Dr., Antalya

The activity of play has been ever present in human history and the internet has emerged as a new popular playground for most of the children and youth. As research suggests that a minority of internet game players experience symptoms traditionally associated with substance-related addictions, the fifth revision of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) includes a condition known as Internet Gaming Disorder (IGD) in Section III, “Conditions for Further Study.” Although IGD has become a popular topic for researchers, still little is known about it. The aim of this review is to present a case of 12-year-old boy referred to our clinic as a judicial case and diagnosed as IGD and comorbid depression and to summarize the available data about the prevalance, risk factors, course and treatment of the disorder upon this case.

Keywords: DSM V, internet gaming disorder, child, adolescent, related conditions

Oyuna adanmış yaşam: Bir olgu sunumu üzerinden internet oyun oynama bozukluğuna kısa bir bakış

Aslı Sürer Adanır1, Hicran Doğru2, Esin Özatalay1
1Akdeniz Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD, Uzm. Dr., Antalya
2Akdeniz Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD, Arş. Gör., Dr., Antalya

Oyun, insanlık tarihi boyunca tüm kültürlerde var olmuş bir olgudur. İnternet ile birlikte, özelliklere çocuklara ve gençlere hitap eden yeni bir oyun alanı ortaya çıkmış ve internet oyunları hızla yaygınlaşmıştır. Çalışmalarda internet oyunları oynayanların bir kısmında madde bağımlılığına benzer semptomların gözlenmesi nedeniyle bu durum, İnternet Oyun Oynama Bozukluğu (İOOB) adı altında DSM V’in ileri araştırmalar gerektiren durumların sınıflandığı 3. bölümüne dahil edilmiştir. İOOB araştırmacılar için popüler bir konu olmasına rağmen hakkında bilinenler kısıtlıdır. Bu derlemede, adli değerlendirme için polikliniğimize yönlendirilen ve İOOB ve komorbid depresyon tanısı alan 12 yaşında bir erkek hastayı sunmak ve bu olgu üzerinden İOOB’nin yaygınlığı, risk faktörleri, seyri, prognozu ve tedavisi konusunda bilinenleri özetlemek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: DSM V, internet oyun oynama bozukluğu, çocuk, ergen, ilişkili durumlar

Aslı Sürer Adanır, Hicran Doğru, Esin Özatalay. Life commited to game: A short look to internet gaming disorder upon a case report. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 85-90
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale