ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Self-care agency in diabetic patients [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 17-22 | DOI: 10.2399/tahd.09.017

Self-care agency in diabetic patients

Nilgün Özçakar1, Mehtap Kartal1, Emel Kuruoğlu2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, İzmir

Keywords: Diabetes, diabetes knowledge, self-care agency.

Diyabet hastalarının özbakım bilinci

Nilgün Özçakar1, Mehtap Kartal1, Emel Kuruoğlu2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, İzmir

Anahtar Kelimeler: Diyabet, diyabet bilgisi, özbakım bilinci.

Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal, Emel Kuruoğlu. Self-care agency in diabetic patients. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 17-22
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale