ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
FORENSIC CASES AND REPORTS IN PRIMARY HEALTH CARE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(1): 30-33

FORENSIC CASES AND REPORTS IN PRIMARY HEALTH CARE

M. Sunay Yavuz1, Serpil Aydın2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Uzmanı.
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Forensic medicine, primary care, forensic case

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Adli Olgu ve Raporlar

M. Sunay Yavuz1, Serpil Aydın2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Uzmanı.
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, birinci basamak, adli olgu

M. Sunay Yavuz, Serpil Aydın. FORENSIC CASES AND REPORTS IN PRIMARY HEALTH CARE. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(1): 30-33
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale