ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Respiratory tract infections: antibiotic usage rates and cost of treatment [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 25-30 | DOI: 10.2399/tahd.08.025

Respiratory tract infections: antibiotic usage rates and cost of treatment

Emine Tosun1, Oya Topaloğlu2, Aynur Yalçın3
1Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İşyeri Hekimi, İç Hastalıkları Uzmanı, Ankara
2SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Ankara
3Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İşyeri Hemşiresi, Ankara

Keywords: Acute respiratory tract infections, antibiotic usage, cost.

Solunum yolu enfeksiyonları: Antibiyotik kullanım oranı ve tedavi maliyeti

Emine Tosun1, Oya Topaloğlu2, Aynur Yalçın3
1Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İşyeri Hekimi, İç Hastalıkları Uzmanı, Ankara
2SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Ankara
3Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İşyeri Hemşiresi, Ankara

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yolu enfeksiyonları, antibiyotik kullanımı, maliyet

Emine Tosun, Oya Topaloğlu, Aynur Yalçın. Respiratory tract infections: antibiotic usage rates and cost of treatment. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 25-30
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale