ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Development of a profession: general practice - specialization - family practice [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(2): 95-103 | DOI: 10.2399/tahd.08.095

Development of a profession: general practice - specialization - family practice

Haluk Çağlayaner1, Esra Saatçi2
1Modern Eğitim Fen Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Adana

Keywords: General practice, specialization, family medicine, United Kingdom, USA, Turkey.

Bir mesleğin gelişimi: Genel tababet - uzmanlık - aile hekimliği

Haluk Çağlayaner1, Esra Saatçi2
1Modern Eğitim Fen Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Adana

Anahtar Kelimeler: Genel tababet, uzmanlık, aile hekimliği, Birleşik Krallık, ABD, Türkiye .

Haluk Çağlayaner, Esra Saatçi. Development of a profession: general practice - specialization - family practice. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(2): 95-103
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale