ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
ADMINISTRATION RATES OF ROUTINE VACCINES IN A HOSPITAL PEDIATRIC OUTPATIENT CLINIC [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 20-25

ADMINISTRATION RATES OF ROUTINE VACCINES IN A HOSPITAL PEDIATRIC OUTPATIENT CLINIC

Ahmet M. Şengül1, O. Barış Asena1, Yüksel Altuntaş2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul; Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Klinik Şefi, İstanbul; İç Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Vaccination, childhood, public health

Bir Hastane Polikliniğinde Tedavi Gören Çocuklarda Rutin Aşıların Yapılma Oranları

Ahmet M. Şengül1, O. Barış Asena1, Yüksel Altuntaş2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul; Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Klinik Şefi, İstanbul; İç Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aşılama, çocukluk, toplum sağlığı

Ahmet M. Şengül, O. Barış Asena, Yüksel Altuntaş. ADMINISTRATION RATES OF ROUTINE VACCINES IN A HOSPITAL PEDIATRIC OUTPATIENT CLINIC. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 20-25
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale